Factory Information
Factory Area: 3,000 m2
Employees: Below 100
Plant Add: NO.8 of Building, NO.2 of Nanyi street, Guangzhu Road, Daliang, Foshan, Guangdong, China.